Utsatt för våld

Känner du dig kontrollerad eller isolerad? Har du blivit utsatt för våld eller hot om våld av en partner som du har eller har haft en nära relation med? Hos oss får du en möjlighet att berätta om det du varit med om och få råd och stöd i hur du kan gå vidare.

Vi erbjuder:

  • Enskilda samtal
  • Samtal i grupp

Hos oss får du:

Rådgivning och stödjande samtal

  • Stöd i att reflektera över orsaker till våld i nära relationer
  • Stöd i din föräldraroll
  • Möjlighet att få redskap för att skydda dig och dina eventuella barn mot fortsatt hot och våld.
  • Träffa andra personer med liknande erfarenheter

Kommentarer inaktiverade.