Skydd & stöd

Skyddat boende

Om du behöver ta dig akut ifrån din bostad till ett skyddat boende, ta kontakt med Kvinnojouren, Socialkontor i din kommun eller Socialjouren. För telefonnummer se kontakter.

Polisanmälan

Att utsätta någon för våld är en brottslig handling. En polisanmälan kan göras i den akuta situationen när polisen kallas till platsen där du blivit utsatt. Misshandel faller under allmänt åtal, vilket betyder att polisen är skyldig att ta upp en anmälan. Du kan också göra en polisanmälan i efterhand genom att ringa till eller gå till polisstationen. När du har gjort en anmälan har du rätt till ett kostnadsfritt målsägandebiträde. Målsägandebiträdet har till uppgift att följa dig genom hela rättsprocessen och se till dina rättigheter. Vid första förhöret är det viktigt att anmäla eventuella tidigare våldshändelser.

Polisen tfn: 114 14
För akuta situationer ring 112

Kontaktförbud

Personer som är utsatta för våld har möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Ansökan görs hos polisen och beslut fattas av åklagare. Ett kontaktförbud innebär förbud att besöka, på något annat sätt kontakta (exempelvis genom att ringa, sms:a, skicka brev eller e-post) eller följa efter personen som ska skyddas med beslutet. Personen som kontaktförbudet gäller får inte heller ta kontakt med den som ska skyddas genom någon annan person, vilket innebär att man till exempel inte kan be en god vän ringa. Den som skyddas av kontaktförbudet får heller inte ta kontakt med förövaren, då detta kan leda till att kontaktförbudet hävs. Överträdelse av kontaktförbud är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i max 1 år. Det är viktigt att anmäla varje överträdelse till polisen.

Trygghetslarm

Hos polisen finns möjlighet att ansöka om trygghetslarm. För mer information kontakta polisen på telefonnummer 114 14 eller läs mer på deras hemsida www.polisen.se. Andra sorters larm finns i handeln.

Sekretessmarkering

Kallas också spärrmarkering eller ”skyddad adress”. Ansökan görs hos Skatteverket, där personen är folkbokförd. Sekretessmarkering innebär att en markering för särskild sekretessprövning finns för personen i folkbokföringsdatabasen. Skatteverket aviserar sekretessmarkeringen till andra myndigheter tillsammans med övriga uppgifter om personen. Markeringen ska fungera som en varningssignal, så att en noggrann prövning görs innan uppgifter om personen lämnas ut. En sekretessmarkering innebär ingen absolut sekretess. Ansökan ska vara skriftlig och de skäl som åberopas för att få markeringen bör styrkas genom intyg från tex. sociala myndigheter eller polis.
För övrigt skydd av personuppgifter se Skatteverkets hemsida

Kvinnojouren

Kvinnojouren erbjuder tid att lyssna, medmänsklighet, information om samhällets tjänster, rådgivning och annat stöd. Kvinnojouren kan hjälpa till med skyddat boende.

Vi som finns på Kvinnojouren

 • vet vad fysiskt och psykiskt våld är
 • vet vad sexuella trakasserier är
 • kan lyssna på Dig om Du vill prata
 • kan ge råd
 • har tystnadsplikt
 • kan nås via Polisen vid behov

Brottsofferjouren (BOJ)

Mora – Orsa – Älvdalen
Behöver Du:

 • Råd och stöd
 • Kontakt med myndighet
 • Söka ekonomisk hjälp
 • Rättegångsstöd
 • Samtalskontakt
 • Vittnesstöd
 • Samtalsgrupp

För telefonnummer se kontakter.

Kommentarer inaktiverade.