Vän, anhörig

Att ha en närstående som är utsatt för våld är svårt och många gånger frustrerande. Behovet är stort av att hjälpa till och göra något för att förändra situationen. Vad kan man göra?

Prata

Hitta ett tillfälle när ni kan prata ostört och berätta att du är orolig för din väns mående. Förmedla att du ser att det inte står rätt till och att det är ok att berätta för dig vad som är fel. Ibland får man fråga flera gånger.

Om hon/han berättar

Lyssna utan att ifrågasätta det du får berättat för dig. Många gånger kan det du får berättat för dig vara en liten del av det som hänt. Tänk på att inte lägga någon skuld på henne/honom eller bortförklara eller ursäkta partnerns beteende.

Det är inte ovanligt att man väljer att fortsätta sin relation med den som utövat våld. Fundera på om du kan/orkar finnas kvar och stötta ändå. Tala om att hon du finns där om din vän behöver hjälp.
Bryt isoleringen. Fortsätt att ta kontakt, även om hon/han drar sig undan och tackar nej till gemensamma aktiviteter och inbjudningar. Många som har tagit sig ur en våldsrelation upplever sig som mycket ensamma, då de under förhållandet förlorat kontakten med familj och vänner.

Om hon/han inte berättar

Var tydlig med att även om din vän inte vill prata just nu, så kan hon/han vända sig till dig vid ett senare tillfälle. Tala om att du kommer att ställa upp med hjälp och stöd.

Ring polisen eller socialtjänsten

Ring själv till polisen eller socialtjänsten om du upplever situationen som akut, till exempel om det är fara för någons liv eller om barn far illa. Misshandel är ett brott enligt Brottsbalken och polisen är skyldig att ta emot din anmälan.

Polisen tfn: 114 14 eller vid akuta situationer 112
Socialtjänstens växel tfn: 0250-264 00,Mora eller 0250-55 23 50, Orsa (kontorstid)
Socialjouren tfn: 112 (efter kontorstid)
Kvinnojouren tfn: 0250-175 00
Brottsofferjouren tfn: 0250-181 68

Har du frågor?

Har du frågor kring våld och dess konsekvenser, reaktioner på våld eller bara behöver prata om hur det är att ha en vän som är våldutsatt? Ring till oss på Familjefrid!

Kommentarer inaktiverade.