Välkommen

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.
Per Isdal, Meningen med våld

I Mora, Orsa, Malung-Sälen och Älvdalens kommuner kan vi nu erbjuda en öppen insats till personer utsatta för våld i nära relation, till personer som utövar våld samt till barn som bevittnat våld mellan närstående. All kontakt med oss är kostnadsfri och vi för inga journaler.

Kommentarer inaktiverade.